BÆREKRAFT

Q3 EVENT

Bærekraft og bevaring av miljøet er en felles dugnad og et ansvar vi som jobber i Q3 Event tar på alvor. I vår hverdag og i de arrangementene vi gjennomfører, gjør vi det vi kan for å minimere belastningen både på miljø og klima. 

Vi prøver å benytte oss av engangsartikler og produkter som er laget av gjenvinnbare materialer og som egner seg for gjenbruk.

Det å være en mest mulig bærekraftig bedrift, krever at vi har et tett og godt samarbeid med andre aktører, bidragsytere og leverandører slik at vi kan skape arrangementer med minst mulig klimaavtrykk.

For oss handler det om å ta bevisste valg som er bra for bedriften, kunden….. og ikke minst jordkloden vår