Hilse er Helse

Teft for Næring: Nasjonal markedsføring av Sørlandet og Agders samlede profil

For litt siden var vi med på «Teft for Næring», en samling i regi av Agdering, der temaet var «Nasjonal markedsføring av Sørlandet og Agders samlede profil. Arrangementet var ikke bare informativt og engasjerende, men også viktig for Agderings prosjekt «Kompetanse til Agder» og NIKRs «Regionalt omdømmeprosjekt».

Her ble det delt tankevekkende foredrag, fakta og personlige historier knyttet til arbeidsinnvandring til Agder som gjorde inntrykk. Hva er utfordringene og hvordan skal vi tiltrekke OG holde på kompetansen her på Sørlandet?

Ifølge NORCE Research, er Norge i dag på 50. plass i hvor enkelt det er å etablere seg her (Expat Insider Survey: Ease of Settling in Index)! Det er plassen rett over Kuwait.

Samtaler rundt bordene etter foredragene understreket at Sørlandet var en spesielt utfordrende landsdel i Norge med tanke på hvor velkommen en følte seg og hvor vanskelig det er å føle seg som en del av samfunnet.

Vi tenker kanskje at dette ikke er vårt ansvar, men om vi vil beholde verdifull kompetanse og være konkurransedyktige, bør vi understreke viktigheten av samarbeid, fellesskap, og legge vekt på den kollektive innsatsen for å løfte Sørlandet til nye høyder.

Litt kan hver enkelt av oss gjøre og som Ingvild fra Agdering minnet om, ordet «Hilse» stammer fra ordet «Helse». Vi kan jo begynne med en hilsekampanje. Et «hei» sammen med et smil koster ikke stort, men kan gjøre en stor forskjell 😊

Agdering, Teft for Næring Q3 Event