OPPHAVSRETT

Q3 EVENT

OPPHAVSRETT PÅ Q3EVENT.NO

 

Innholdet på q3event.no tilhører Q3 Partners AS, og er rettighetsbeskyttet etter bl.a. lov om opphavsrett til åndsverk m.m.

Q3 Partners har enerett til å fremstille eksemplarer av sine nettsider, og til å gjøre nettsidene tilgjengelige for allmennheten. Nettsidene kan derfor ikke kopieres, reproduseres, republiseres, lastes ned eller på noen annen måte gjengis eller overføres, uten etter skriftlig forhåndsgodkjenning fra Q3 Partners.

Unntak gjelder for bruk til privat, ikke-kommersiell bruk.

Det som er nevnt ovenfor gjelder i utgangspunktet også for de enkelte elementer på nettsidene, så som logoer, bilder/illustrasjoner og videoer.

Q3 Partners aksepterer bruk av pekere til q3event.no fra andre nettsteder. Du kan også dele innholdet og gjøre andre oppmerksom på innholdet via sosiale media.

Kopiering eller nedlasting i strid med Q3 Partners‘ rettigheter kan medføre erstatnings- og/eller straffansvar.

Eventuelle spørsmål rettes til Q3 Partners på e-post ijensen@q3p.no.